Re: Paradoxy reformy

#825
Mata Harri
Účastník (Participant)

Študujem dokument : Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

V druhej časti – Analýza súčasného stavu a identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva mi chýba esenciálny problém, ktorý determinuje a bude determinovať všetky kroky reformy – balík finančných prostriedkov.

V správe o Slovensku, publikovanej Európskou investičnou bankou sa uvádza prehľad nákladov na zdravotníctvo v dolároch v prepočte na obyvateľa, z ktorého vyberám:

Švajčiarsko 2611
Nemecko 2364
Priemer EU 1771
Španielsko 1183
Portugalsko 1148
Česko 943
Slovinsko 743
Maďarsko 642
Polsko 386
Slovensko 198* pri proklamovaných 60 miliardách do zdravotníctva by to bolo 311 dolárov na osobu za rok

TOTO ČÍSLO MODIFIKUJE A BUDE MODIFIKOVAŤ VŠETKY REFORMNÉ KROKY A NAJMÄ SIGNALIZUJE, ŽE KAŽDÝ I MALÝ OMYL BUDE SPOJENÝ S TRAGICKÝMI DÔSLEDKAMI.

ROVNAKO TOTO ČÍSLO PREDURČUJE SKUTOČNOSŤ, ŽE ŠOKOVÉ REFORMNÉ KROKY ZLYHAJÚ SPOLU SO SYSTÉMOM.

Ďalšou špecifickou črtou vývoja, ktorá sa musí v kvalifikovaných rozhodnutiach premietnuť je skutočnosť, že zo zdravotného poistenia, ktoré predstavuje čiastku z neliberalizovanej mzdy, sa financujú materiálne a technické náklady, čiže lieky, ŠZM, palivá a energie, potraviny, prístrojová technika, atd v liberalizovaných cenách a platy personálu, ktoré v liberalizovaných cenách nie sú.

AK CHCEME POSUDZOVAŤ PRÍJEM A VÝDAJ, MUSÍME JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY PREVIESŤ DO JEDNOTNÉHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU, NAPR. VYJADRENÍM V EURO.

Uvedené nepokladám za spôsob ospravedlnenia nefunkčného systému ani uvedeným nenegujem potrebu reformy. *Bude ešte pokračovanie.

Navigate