Re: Naivita ?

#575
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

Zdravím Vás, pán kolega MUDr.

S tým zvyšovaním platov v štátnych nemocniciach je to, samozrejme, utópia. Všetci vieme, do akých problémov dostala nemocnice posledná platovka. A od januára sa môžu tešiť na exekúcie účtov a majetku.
Hlavný prínos preto vidím v zámere otvoriť sieť neštátnych ambulancií, aby sa tí, na ktorých sa už v NsP výplata neujde, mohli uživiť na vlastnej ambulancii. Pretože doterajší systém, keď privátnym lekárom môže byť len ten, kto sedel v správnej chvíli na ambulancii, je prinajmenšom nespravodlivý ku všetkým, ktorí boli u lôžka a nedstali šancu uplatniť sa samostatne. Nie je žiadny dôvod, aby to ďalej fungovalo ako uzavretý klub, treba dať šancu všetkým schopným a ochotným poskytnúť pacientovi lepšiu službu, pretože dnes je zásada slobodnej voľby lekára hlavne na vidieku len teóriou.
Podmienkou úspechu takejto reorganizácie je, že aj v prvom kontakte sa bude platiť za odvedenú prácu a nie za skalp pacienta. Otvorenou otázkou zatiaľ ostáva, či pripravované novely zákonov vytvoria také legislatívne prostredie, ktoré umožní revíznym a posudkovým lekárom poisťovní, ale i orgánom komory a štátnej správy reálne hodnotiť kvalitu a kvantitu tejto starostlivosti a účinne, bez nadbytočnej byrokracie, pôsobiť v prospech nášho spoločného klienta – nemocného človeka.

Navigate