Re: Jednodňová chirurgia

#696
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

Tento termín bude mať aj pre ľudí s glotovými rukávmi nejaký zmysel od toho dňa, keď vyjde ofifiálny zoznam výkonov jednodňovej chirurgie a cenník. Do tej doby platia poisťovne rovnakú cenu hospitalizácie za jeden deň, ako za mesačnú hospitalizáciu. Za týchto platobných podmienok, daných platným cenovým výmerom, je pre poisťovne jednodňová chirurgia nezaujímavá. Resp. pri pobyte pacienta kratšom ako 24 hodín sa majú poisťovni účtovať len ambulantné výkony, nie hospitalizácia.
Ale možno sa raz socialistické rozpočtovanie skončí a zdravotná posťovňa si so zdrav. zariadením dohodnú obojstranne výhodné ceny na trhovom princípe. Potom by to už mohlo rozumne fungovať za predpokladu, že bude akceptovaná jedna maličkosť, ktorá tu zatiaľ absentuje:
že zo zdravotného poistenia bude hradený jasne určený rozsah starostlivosti tým občanom, ktorí si riadne platia svoje zdravotné poistenie.

Navigate