Re: jdnodnova chirurgia

#703
Slavomir Kallay
Účastník (Participant)

To snaď nie!!! Myslíte že to majú rozdeľovať páni na ministerstve? Nuž mne osobne sa tento nápad vôvec nepáči. Prečo? Lebo..1, výsledkom ich zodpovednosti a „snaženia“ je niekoľko miliardový dlh zdravotníctva, 2, stav zdravotníctva je poznamenaný 14 rokov reformátorskými krokmi predchádzajúcich ministrov a ich verného byrokratického aparátu. 3, postavenie zdravotníkov v spoločnosti je tiež viac menej aj ich práca, 14 rokov šetrenia na nás. Pozrime sa na sudcov, ktorím každý nový minister zvýši platy, napriek tomu že prepúšťajú už polapených kriminálnikov. 4, stav v akom sa nachádza zdravotný poistný systém na Slovensku je tiež ich zásluha. Nestačilo nám 14 rokov šafárenia pri rozdeľovaní zo spoločného? Spomeniem celoplošné nákupy zdravotníckej techniky. Každý vie o čom rozprávam. Kto vvbral z bodovníka anesteziologické výkony? Tak by som mohol ešte pokračovať ďalej. Len nech oni pripravujú dobré pravidlá hry a potom aj poisťovne budú presne vedieť čo majú robiť. Ako som spomenul vyššie. nech začnú platiť konečne aj v zdrvotníctve princípy trhu. Nech aj zdravie má svoju cenu.

Navigate