Re: asi sa nechceme rozumieť

#1077
MUDr.Pavol LICHANEC
Účastník (Participant)

Tak, aby sme sa pokúsili porozumieť jeden druhému. Uviedol som, že stanoviť kritérium dobrého menežéra v zdravotníctve na tom, či to má byť lekár alebo nelekár považujem prinajenšom za obrovské zjednodušenie.
Uviedol som, že nepochybujem o tom, že lekár môže byť vynikajúcim menežérom aj keď nebude mať skončenú ekonomickú či právnickú fakultu( ich absolvovanie nevylčujem). Nesúhlasím tiež s tým, keď sa operuje kvalitou menežovania, ktorá je úmerná sume peňazí, ktorá je v hre.
Inými slovami: aj kňaz, maliar, herec – môže byť kvalitným menežérom a to nielen v zdravotníctve , pokiaľ bude menežovať v prostredí, kde legislatíva bude akceptovať názory odborníkov v tej ktorej oblasti t.j. aj odborníkov, čo niečo v praxi predviedli a to aj vtedy, keď im nikto nenalieval obrovské sumy peňazí.
Tak to cha-cha-cha, mi pripadá ako čierny humor.

Ste presvedčení, že dnes zaujíma tvorcov reformných zákonov, napríklad aj v zdravotníctve aspoň názor predstaviteľov stavovských organizácií?
Netvrdím, že sú tam všetko špičkoví odborníci. SKZL tam má však dosť schopných ľudí, ktorí vedia interpretovať odborné názory svojich kolegov, ktoré prešli minimálne odbornou diskusiou. Vedeli by efektne pomôcť napríklad legislatívnym zmenám, ktoré pre kvalitné menežovanie každého zdravotníckeho zariadenia sú nutné.
Keby tomu tak bolo , neboli by napr. v navrhovanej novele 157/2002 Z.z.
také sporné veci aké tam sú (O Ďalšom vzdlávaní pracovníkov v zdravoníctve) a pod.

Alebo nič nechápem a počkám si, keď všetkých lekárov nahradíme ekonómami a zdravotníctvo bude klapať. No ja tomu neverím.
Zdravotníctvo je asi nie celkom jednoduchou ekonomickou oblasťou asi aj preto, že keď dám do hry dosť peňazí, kvalitného lekára, spolupracujúceho pacienta, na konci nemám aj tak zaručený úspech.

Ďakujem za pochopenie, skúsme prijať fakt, že i keď máme rôzne názory,
asi našim cieľom, je pracovať s čo najmenším stresom, a keď už, tak nie s ekonmickým pozadím.
Dr.P.Lichanec

Navigate