Re: Ako má prakt. lek predpísať odporučenú th. z hospitalizácie?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Otázka pre ministra Re: Ako má prakt. lek predpísať odporučenú th. z hospitalizácie?

#880
Mata Harri
Účastník (Participant)

Praktický lekár pri preskripcii každého lieku, ktorý odporučí špecialista, musí napísať kód a meno ambulantného špecialistu, ktorý liek odporučil. Keď pacient je prepustený z nemocnice, má odporučenú liečbu, ku ktorej ošetrujúci lekár z oddelenia pripojí ambulantný kód primára. Problém je v tom, že primár má kód subšpecializácie, napr. reumatológie, alebo nefrológie a takýmto kódom nemôže sa kryť napr. predpis kardiologickej liečby, alebo endokrinologickej, atd. Nakoniec asi by malo byť jasné, že odporučená liečba pri hospitalizácii nie je odporučená na odbornej ambulancii, takže nemôže byť opatrená ambulantným kódom. V praxi sa ale vždy nejakej ambulancii priradí, čo je non lege artis , ambulantný lekár namá doklad o vyšetrení pac. po ktorom by nejakú liečbu odporučil. Otázka : Prečo oddelenia nemajú preskripčný kód pre odporučenú liečbu počas hospitalizácie?

Navigate