Odpoveď na: genericka substitucia – pokr.

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve genericka substitucia – pokr. Odpoveď na: genericka substitucia – pokr.

#995
Rybakova
Účastník (Participant)

Prečo ÁNO generickej substitúcii liekov?
Generická substitúcia liekov už niekoľko rokov úspešne funguje v našej nemocnici.A myslí, že nielen v našej. Stačila len dohoda nemocničnej lekárne s primármi oddelení, podľa ktorej má lekáreň právo objednať a na oddelenie dodať najlacnejšie dostupné generikum. Tu sme totiž v jednom finančnom balíku spolu lekári aj farmaceuti a tak je to náš spoločný záujem.
Ak lekár z dôvodu neznášanlivosti lieku pacientom požaduje originál, stačí telefonický dohovor . Tam, kde sú medzi lekárom a farmaceutom dlhodobo korektné vzťahy, sa to určite nezneužíva.
Za minulý rok sme len v našej stredne veľkej nemocnici / 660 lôžok/ušetrili generickou substitúciou liekov takmer milión Sk.
Len niekoľko príkladov, v akých cenových reláciách sa pohybujú ceny
rovnakých balení liekov od rôznych výrobcov / 1.cena-najlacnejší, 2.cena- najdrahší/:
antitrombin : 5492,80 – 7036,80 Sk
dobutami : 191,80 – 369,80 Sk
acidum ascorbicum inj.: 223,08 – 273,10 Sk
tramadolum cps. : 83,12 – 128,30 Sk
cefotaxim : 43,- – 109,- Sk
propofolum : 1 111,30 – 1 309,26 Sk
cefuroxim inj.: 86,30 – 110,14 Sk
ibuprofenum : 41,89 – 92,- Sk
…atď.
Nehovoriac o tom, že vďaka generickej substitúcií , ktorá v nemocniciach nemusí čakať na niekedy ťažkopádnu legislatívu, nakupujeme dlhodobo niekoľko druhov liekov za ceny výrazne nižšie ako sú ceny zakategorizované . Aspoň jeden príklad: originál ampicilin / sulbaktám inj., s cenou stanovenou MF v kategotizačnom zozname na 250,60 Sk, niekoľko rokov nakupujeme za 96,- Sk / vďaka vstupu generického výrobku slovenského výrobcu/ , tohto roku za cenu ešte nižšiu.

Takže spriechodniť legislatívne túto možnosť aj v neštátnom zdravotníctve by mohlo byť jednou z ciest, ako znížiť náklady na lieky
/ platí aj o ŠZM /a ušetriť z finančného balíka, ktoré má naše zdravotníctvo k dispozícii.

Navigate