Odpoveď na: Kto je plagiator?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Kto je plagiator? Odpoveď na: Kto je plagiator?

#983
Mata Harri
Účastník (Participant)

Pri priateľskom pracovnom stretnutí dvoch profesionálnych partnerov zastupujúcich dve krajiny ( nemusí to byť práve ministerské stretnutie, môžu to byť predsedovia odborných spoločností), je slušnosťou chápať problémy druhého a povzbudiť ho, pochváliť úspechy a ukázať, že i inde sú problémy.

V štátoch EU majú existujúce medicínske vzťahy a súvislosti, integrované komplexy činností detailne spracované, zorganizované a ekonomicky prepočítané. Všetky nevyhnutné činnosti majú kryté finančnými prostriedkami. A je samozrejmé, že systém sa musí stále reformovať, pretože medicínsky a technický vývoj pokračuje, požiadavky a nároky spoločnosti sa menia. Napr. stárnutiu populácie musí sa prispôsobiť i zdravotníctvo, jednak svojou štruktúrou, jednak príjmami( klesá % produktívnej populácie).

Ak chcem rekonštruovať starý dom, ktorý mi nevyhovuje, musím si dať urobiť projekt, zabezpečiť potrebný materiál, musím si spočítať koľko čoho potrebujem a čo to stojí.

Zistím napríklad, že potrebujem 4 nosné steny, ktorých materiál je 10 x drahší ako u nenosných stien, špeciálnu izoláciu elektriky, ktorá je veľmi drahá, drenážne trubice do základov, aby nepresakovala spodná voda do pivnice, na ochranu pred vlámaním zlodejov potrebujem špeciálne rámy dverí a okien a špeciálne dvere a okná.

Keďže na realizáciu projektu nemám dosť fin. prostriedkov, rozhodnem sa, že budem mať iba dve nosné steny, drenážnych trubiek dám menej, do špeciálnych dverí a okien investujem, ale rámy použijem obyčajné. Keďže na dôležitých položkách ušetrím, budem si môcť dovoliť ostatné.

A tak dnes vyzerá taktika financovania nášho zdravotníctva.

P.s. Pán minister, ja vám fandím, ale konštatovanie, že nemecké zdravotníctvo je dnes v srabe, to je silná káva. =;

Navigate