Odpoveď na: Ako ďalej Biskupice

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Ako ďalej Biskupice Odpoveď na: Ako ďalej Biskupice

#931
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Anton Hanušín wrote:

Príkladom nech sú USA, ale i inde, kde nositeľom najvyššej kvality (a nielen v zdravotníctve) je práve súkromný sektor. Naopak, štát financuje skôr záchrannú sieť nižšej kvality tak, aby základné zdravotnú starostlivosť mal zabezpečený každý.

Jednou podmienkou kvality je budovanie systému, druhou dostatok finančných prostriedkov. V USA sa zdravotnícky systém budoval koncepčne viac ako 100 rokov. Dodnes u nich platí zásada – pánom je pacient. Hneď na začiatku boli etablované profesionálne inštitúcie, ktoré stanovovali potrebné materiálne a technické parametre zdravotníckych zariadení, organizácia medicínskych činností sa veľmi zavčasu musela podrobiť záväzným diagnostickým a terapeutickým pokynom,asi nikde inde nie sú tak spracované guide lines a štandardy pre akúkoľvek činnosť, ako v USA. Od začiatku existujú inštitúcie, ktoré kontrolujú kvalitu výkonov. Paralelne sa budoval poisťovací systém. A čo je najdôležitejšie, v USA sa cení know how, preto sa môžu presadiť schopní, ktorí vedia. Ja som v USA nevidela štátny zdravotnícky sektor. Tu skôr išlo o poskytovanie zdrav. starostlivosti nepoisteným, za tých platil štát, ale zdrav. starostlivosť poskytovali tie isté nemocnice, ktoré poskytovali zdrav. starostlivosť poisteným. A ešte tu učinkujú rôzne charitné a iné (snobské) nadácie, ktoré hodia finančné prostriedky na zdrav. starostlivosť asociálom, bezdomovcom atd. Súkromný sektor je charakteristický iba tým, že sú známi majitelia. Sám o sebe záruky kvality neposkytuje. Súkromný zdrav. sektor je i v Latinskej Amerike a jeho výkonnosť a kvalita sa od sektroru v USA výrazne odlišuje. Sila súkromného sektoru spočíva v dokonalejšom a spoľahlivejšom využití systémového projektu.

U nás chýba organizácia medicínskych činností, ktorej základom sú definované štandardné postupy. U nás nie je vôľa ich vypracovať. Pretože by znamenali začiatok bolestivých zmien. Čítala som v novinách, ako pán minister reagoval na nespokojnosť FNsP na Mickievičke, že sa zastavila stavba novej nemocnice. Pán minister zrejme trocha študoval ročenky, lebo celkom presne vykalkuloval, koľko sa v Bratislave denne prevádzkuje prázdnych postelí. A držím mu palce, aby nadobudol odvahu povedať – B – redukcia postelí je neekonomická. Treba redukovať počet nemocníc. A tie nezredukuje poisťovňa.

Navigate