Odpoveď na: Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby? Odpoveď na: Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby?

#913
MUDr. Vladimir Kicik
Účastník (Participant)

Vo Vašom príspevku rezonuje záujem o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. To si treba važiť. Blahoželám. Dožadujete sa sprístupnenia niektorých z odborných ukazovateľov hodnotenia lekárov. Ako revízny lekár vidím v príspevku a v odpovediach aj ďalšie aspekty:
1. Výber zdravotnej poisťovne (ďalej len ZP), ktorá garantuje (?) svojim klientom výber zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS), splňujúcich stanovené kritéria a ,,životaschopnosť“ ZP, vrátane jej platobnej schopností atď. je z pohľadu klienta veľmi významný, a to nezávisle od toho, či si to klient uvedomuje, alebo neuvedomuje. Tu svojím klientom veľmi veľa dlhujeme. Tu patrí aj stupeň dôvery klienta vo vybranú zdravotnú poisťovňu.
2. Zhoda záujmov klienta (pacienta) a ZP. Mnoho pacientov má iné kritéria pre hodnotenie a výber PZS ako má ZP (zatiaľ v SR je to tak). Často pacient (nezazlievajme mu, že je laikom) uprednostňuje pri svojom výbere aj také nemedicínske kritéria (ktoré nie sú rozhodujúce pri hodnotení lekára ZP), alebo vyberie takého lekára, ktorý splňuje jeho kritéria, napr. ,,povoľnosť“ lekára pri predpisaní požadovaného lieku pacientom, pri požiadavke pacienta (teda nie pri ordinácii lekára pri splnení indikácie na poskytnutie výkonu, predpísanie lieku ai.) o laboratórne vyšetrenie, pri vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu ai., teda aj takého lekára, ktorý nedodržuje pravidlá účelnej farmakoterapie apod.
Pri výbere nemocnice slovenský pacient najradšej by sa dal liečiť v Rakusku. Ak zdravotný stav mu dovolí uvažovať o slobodnom výbere PZS, tak prirodzene, že pacient má záujem sa liečiť na špičkovom pracovisku aj s ochorením, ktoré je možné liečiť za podstatne nižšie náklady ZP v nemocnici nižšieho stupňa. Tú nikdy nebude úplná zhoda záujmov pacienta a záujmov ZP. Ak rozdiel v cene nehradí pacient, potom riešením musí byť ekonomicky prijateľný kompromis. Stále ešte zdravotné poisťovne hradia nekomplikované plánované operácie žlčníka aj na špičkových pracoviskách, hoci podstatne menej nákladné pre ZP je objednať tento výkon v niektorej z pacientom zvolenej nemocnice z ponúky lacnejších zmluvných (a dobrých) nemocníc nižšieho stupňa.
Ak záujmy (kritéria pre hodnotenie asi nebudú nikdy úplne zhodné) ZP a pacienta budú zhodné, potom je to jednoduchšie.
3. Rozsah hodnotiach kritérií PZS. Nie je možné zverejňovať všetky údaje u všetkých PZS podľa diagnóz atď. pri Vami požadovanom hodnotení úspešností a praxe PZS. Pri kupe auta Vám môžu pomôcť rôzne motoristické časopisya internetové stránky. Hodnotenia v nich sa významne odlíšujú. Záleží aj od toho, či mate záujem o Porsche, alebo o Fabiu. Výber ostane len a len na Vás. Je prirodzené, že pri výbere auta kupujúci uvažuje iba v rámci svojich ekonomických možností. Pri výbere PZS zatiaľ tak nemusí uvažovať. To sa musí zmeniť.
4. Motivovaný pacient môže sa poradiť so svojim praktickým lekárom pri výbere odborného lekára. Doporučujem.
5. Naši PZS (najmä štátne nemocnice) sa zatiaľ nenaučili dostatočne využívať marketíngové aktivity a formy propagácie v boji o pacienta.

Navigate