Odpoveď na: Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby? Odpoveď na: Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby?

#902
Mata Harri
Účastník (Participant)

Problém vidím v tom, že nie je jasne vysvetlené, čo je determinované slovom – poisťovňa a čo slovom – poskytovateľ.
Poisťovňa má zmluvy s poskytovateľmi – myslí sa tým napr. VšZP ako celok – má napr. zmluvu s FNsP SNP 1 Košice, a služby uvedenej nemocnice môže využiť občan z Bardejoca, Nitry, Dolného Kubína?
Alebo ide o zmluvy pobočiek s poskytovateľmi, ktoré sú urobené pre poistencov konkrétnej pobočky, ale neplatia pre poistencov inej pobočky tej istej poisťovne?
A ako to bude s nemocničnou starostlivosťou? Veď dnes nikto nevie, aké druhy výkonov nemocnice poskytujú a pacient zvyčajne pri prijatí do nemocnice má stanovenú iba pracovnú diagnózu a pri hospitalizácii sa odkryje niečo úplne iné, čo sa v danej nemocnici nerieši.
Ja napr. poskytujem istý druh starostlivosti, ktorý sa inde neposkytuje, dostanú sa cez poisťovne indikovaní pacienti ku mne?

A ak pacient sa podrobí liečbe u zmluvného poskytovateľa a tam sa stav skomplikuje, dostane od poisťovne odškodné za zlý výber poskytovateľa?A nakoniec poznámka – Na jednej strane je poistenec, ktorý je poistený preto, aby si chránil život, tu omyl nie je prípustný, na druhej strane je lekár, alebo tím, ktorý robí výkony potrebné na odstránenie choroby, ktorý pacienta lieči. A potom je tu ekonomnická zložka, ktorá spravuje nie vlastné, ale cudzie finančné prostriedky, ani nerobí zdrav. výkony a tá si priradí kompetenciu rozhodovať o živote poistenca i o pracovnej existencii poskytovateľov. Chápala by som to v prípade, že poskytovateľ by určoval cenu výkonu, vtedy by poisťovňa mohla povedať, s tým zmluvu neurobím, je pre nás drahý.

Navigate