Odpoveď na: Otázka pre ministra

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Otázka pre ministra Odpoveď na: Otázka pre ministra

#876
Anton Hanusin
Účastník (Participant)

Na inšpiráciu. Pred 5 rokmi sme sa o čosi také pokúsili u nás (mimochodom, i napriek vynaloženému úsiliu snaha bola úspešná len minimálne). Išlo o pokus zlepšiť menežment pacienta s polytraumou v urgentnej fáze. Na posúdenie úspešnosti sme sa pokúsili použiť kvalitatívne parametre – spätné posúdenie dodržiavania stanovených algoritmov, i parametre kvantitatívne – čas do definitívneho ošetrenia, počet preventabilných úmrtí.

Navigate