Odpoveď na: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Odpoveď na: Paradoxy reformy

#861
Anton Hanusin
Účastník (Participant)

Jednou z ciest, ako riešiť problém intenzívnej starostlivosti (zároveň ju zlepšiť a zvýšiť produktivitu práce) je pod hlavičkou OAIM zriadiť multiorgánové JIS. Je to pravdepodobne pre naše pomery vhodnejší model, než jednotlivé JIS podľa kliniky. Umožní združiť know how i technológiu na jednom mieste a operatívnejšie ich využívať. V dôsledku tradície sa pod IS myslela starostlivosť na ARO (OAIM), model je však prekonaný a i hlavný odborník vidí, pokiaľ sa nemýlim, nevyhnutnosť osamostatnenia sa IS ako odboru (nadstavba?). V prípade multiorgánovej JIS potom možno vstúpiť do jednania s poisťovňou (ak vylučujeme hradenie IS adresne podľa každého prípadu) aby paušály pre rôzne dgg boli rôzne. Korektné je uznať, že otrava sedatívami vyžadujúca UPV na 24 hodín a potom prepustenie bude mať paušál nižší, ale zároveň multiorgánové zlyhanie nemôžeme liečiť za 100 000 paušálu.

Navigate