Odpoveď na: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Odpoveď na: Paradoxy reformy

#826
Anton Hanusin
Účastník (Participant)

Podľa osobných vyjadrení, minister prijal výzvu zabezpečiť zdravotníctke služby za balík cca 60 mld, lebo takáto je verejná zakázka. Je otázka, kto určuje takúto zakázku. Pacient by chcel veľa muziky za málo peňazí. Neuvedomuje si, že za odvody v tejto výške nemôže požadovať zdravotníctvo na úrovni amerického. Lepšie zdravotníctvo i viac stojí. To naše zatiaľ funguje i preto, že ho zdravotníci dotujú svojimi nízkymi platmi. Iná kapitola je to, že odvody štátu sú nespravodlivo nízke. Je však jednoduchšie zvýšiť cestovné na štátnych železniciach, aby sa pokryla ich strata (mimochodom – ako si môžu v tak bohapusto plytvajúcom podnik, ktorý patrí štátu menežeri i zamestnanci žiť taký sladký život?), či zvýšiť cenu plynu, elektriny ap. aby sa zabezpečil príjem pre dané podniky. Pokiaľ som dobre pochopil filozofiu reformných krokov, teraz je snaha, aby si pacient uvedomil, že zdravotníctvo nie je zadarmo (poplatky) a od novely liečebného poriadku očakávam, že za 60 mld povinných odvodov sa pacientom poskytne nevyhnutne nutné (avšak avizovaná redukcia výkonov v LP to neveští). T.j. ak chceš viac, priplať si, ale dobrovoľne, nie nasilným odobraním časti zárobku. Je niekde návrh novely na nahliadnutie? Inak, k navrhovaným novelám sa na stránke MZ naozaj nedá dostať, pod pripomienkovým konaním su zatiaľ nezaujímavé veci.

Navigate