Odpoveď na: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Odpoveď na: Paradoxy reformy

#823
Anton Hanusin
Účastník (Participant)

To, že človek je tvor lenivý, je vážne konštatovanie. Konzervativiistický prístup k svetu sa zakladá práve na tejto premise – človek je náchylný k zlému (Kniha Genesis), je potrebné ho kontrolovať, dať mu pravidlá. O tom bolo Mojžišových desatoro a o tom istom je moderná legislatíva. Myslieť si, že človek sa bude správať antievolučne a dosahovať maximálny prospech s nadbytkom námahy je „pošetilé“. I ja sa čudujem, prečo i trištvrte roka od volieb pretrváva tento spôsob platieb praktikom. Je evidentné, že to vyčerpáva financie systému bez adekvátneho prínosu. Myslím, že i jednodňová chirurgia narazí práve na problém následnej starostlivosti, keď praktici nebudú ochotní prebrať časť starostlivosti na svoje plecia.
Medicína nás učí kauzálnej liečbe, bludný kruh sa má preťať v mieste, ktoré ho spustilo. Kde je to miesto? 🙄

Navigate