Odpoveď na: Jednodňová chirurgia revisited

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Jednodňová chirurgia revisited Odpoveď na: Jednodňová chirurgia revisited

#792
stanko
Účastník (Participant)

Pre M. H.
Sme na Slovensku a a v sústave zdravotníckych zariadení sú ako SVALZy definované: Biochémia, niekde i hematológia a rehabilitáciu. Už nie ani mikrobiológia alebo nukleárna medicína, niekde RTG. Anestézia je súčasťou odboru, ktorý sa dnes volá „Anestézia a intenzívna medicína“. Taká je skutočnosť a môj názor je, že treba rešpektovať skutočnosť ktorá sa nás týka a nemá zmysel neplodne teoretizovať, lebo okrem neplodného teoretizovania to nič neprinesie.
Nemá zmysel vybavovať sa ani o druhom odstavci. Sebavedomie doktorov je nekonečné a úplne neopodstatnené. Chcel som povedať len to, že ak sme pri diagnostike renálnej insuficiencie odkázaní na to, či sa odhalí v rámci predoperačného vyšetrenia, to nie je dobrá medicína. Preto ani fakt, že pri laboratórnom vyšetrení v rámci predoperačného vyšetrenia môžeme odhaliť skryté vážne ochorenie, nevidím ako dôvod pre stanovenie určitého rozsahu vyšetrení.
Tretí odstavec. Dvaja ľudia nie sú nikdy rovnakí a tak sa stane, že raz podcení pacienta operatér, inokedy anestéziológ. Podstatné je aby sa každý spoliehal na vlastnú hlavu, lebo vtedy dojde ku konštruktívnemu sporu v prospech pacienta. Môj názor je súhlasný s koncepciou nášho odboru. Predoperačné vyšetrenie má urobiť anestéziológ a ten si indikuje, či potrebuje iné konzíliá, lebo on bude pacienta uspávať a bude zodpovedný za jeho zdravie a život. Rutinné interné predoperačné vyšetrenie je nám na dve veci: Aby sme strácali my a pacienti čas a získali falošný pocit bezpečnosti.
P.S. Rýpte ďalej, toto je diskusia ako byť.

Pánovi ministrovi.
Prečo majú poskytovať lôžkové zariadenia jednodňovú chirurgiu? Aby si znížili náklady. Myslím si že ich označenie určuje na čo sú. To že si myslíte že majú poskytovať lôžkové zariadenia jednodňovú chirurgiu pre mňa znamená, že sa zaoberajú takými typmi zákrokov, ktoré im podľa logiky nepatria. Úmerne tejto nepatričnosti kumulujú na seba personál, ktorý by v opačnom prípade nezamestnávali a neplatili, zariadenia a prístroje, ktoré by im boli zbytočné a priestory, ktoré by nevyužili.

Navigate