Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

#765
Mikulas Buzgo
Účastník (Participant)

Dovolím si trochu oponovať. Lekára platí pacient (alebo jeho sponzor). Že je to väčšinou cez poisťovňu, je len technický detail. Pacient by preto mal mať pacient právo prinajmenšom spolurozhodovať o tom, kde sa bude liečiť – a komu jeho peniaze poisťovňa vyplatí. Iste, čím menej do poisťovňe vložil a čím je jeho liečba nákladnejšia, tým väčší dôvod má poisťovňa kontrolovať účelnosť čerpania prostriedkov. Pasovať však poisťovne do polohy výlučného nákupcu výkonov v záujme ekonomizácie, a týmto im určiť rolu tvorcu siete, môže byť kontroverzné. Pacient chce najkvalitnejšie riešenie, poisťovňa najlacnejšie. Argument, že pacient sa sám nemá možnosť kvalifikovane rozhodnúť, neberiem. Žijeme vo veku informácií. Určite by mu však v rozhodovaní pomohol systém akreditácie zdravotníckych zariadení a permanentného vyhodnocovania kvality národnými, či medzinárodnými akreditačnými inštitúciami s účasťou štátu, komôr a hoci aj poisťovní.

Navigate