Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

#724
Peter Lednicky
Účastník (Participant)

Cieľom štátu pri tvorbe siete ZZ je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti (ZS) každému občanovi v preň najdostupnejšom zdravotníckom zariadení (ZZ). Bohumilý úmysel, a nie je teda žiadnym prekvapením, že nás privedie do pekla.

Sieť ZZ určuje štát, nezabezpečuje však objem financií na poskytnutie nutnej zdravotníckej starostlivosti v obvode. Určenie limitu spadá pod právomoc zdravotnej poisťovne. Prax tak dokazuje smutné pravidlo, že limit ani zďaleka nepokrýva potreby obvodu. Zariadenie je však zo zákona povinné poskytnúť starostlivosť všetkým občanom ktorých má v obvode, bez ohľadu na limit a zadlžovať sa tak, t.j. štát veselo pokračuje vo revolučných tradíciách znárodňovania.

Jedinými, kto môže sieť ZZ zmysluplne určovať sú zdravotné poisťovne. Tie určujú limit a teda rozsah obvodu (čo sa dá za tie peniaze ošetriť). Pokiaľ štát, VÚC či komunál s určením obvodu nezabezpečí i potrebný limit*, je jeho vstupovanie do tvorby siete ZZ nadbytočné a škodlivé.

Nákupcom služieb sú zdravotné poisťovne a tie nesú i zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Zo dňa na deň môžu rozhodnúť, že zveria poskytovanie služieb pre ich poistencov v danej oblasti inému zariadeniu, lebo poskytuje kvalitnejšie či ekonomickejšie služby. A upozorňujem, že pri existencii viacerých poisťovní môžu v danej oblasti poskytovať služby viaceré zariadenia, oblasti sa nemusia prekrývať, atď. . Všetko závisí len od preferencií poisťovní.

Samozrejme, pokiaľ poisťovne nebudú zodpovedné za vytvorenú stratu či zisk, tak ako je to u VšZP a SZP i v novom návrhu Zákona o zdravotnom poistení, určite nebudú svoje rozhodovanie podmieňovať účelnosťou a efektívnosťou. Nenaplní sa tak ani jeden zo sledovaných cieľov „Reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.“

Je smutné, že ani jeden z navrhovaných zákonov** (Zákon o zdravotnej starostlivosti, Liečebný poriadok a Zákon o zdravotnom poistení) neodstraňuje problémy pri praktickej aplikácii pojmov „sieť zdravotníckych zariadení“, „zdravotnícky obvod“ či „dojednaný objem zdravotnej starostlivosti (limit)“.

* a ten nezabezpečí, pokiaľ nebude výber poistného v priamej úmere k poistnému krytiu (aktuálny stav a vývoj medicínskych poznatkov) či škodovosti (chorobnosť). V návrhu Zákona o zdravotnom poistení sa však tvrdohlavo opakuje chyba, keď je poistné len formu dane z príjmu a nemá žiadnu náväznosť na poistné krytie či škodovosť. Pokiaľ nedodržiavame ani základne zásady poistnej matematiky, prečo to nazývať poistením!?

** v znení ako som ich objavil na weboch Ministerstva zdravotníctva (Zákon o zdravotnom poistení) a Národnej rady SR (Zákon o zdravotnej starostlivosti a Liečebný poriadok)

Navigate