Odpoveď na: Jednodňová chirurgia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Jednodňová chirurgia Odpoveď na: Jednodňová chirurgia

#698
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

Prosím Vás, pán kolega, akáže motivácia?
Však ju zákony, platné v SR neumožňujú.
O tej by sa dalo hovoriť len v prípade, keby mohli zdravotné poisťovne fungovať na trhovom princípe. Ale od toho sme ešte v nedohľadne.
Zatiaľ sme stále len v štádiu, keď sa štát zbavuje zodpovednosti za to, že nedokáže v praxi realizovať všetko to, čo zákonmi svojim občanom priznáva. A tak si vymyslel systém „zdravotného poistenia“ ktorý ale je len jeho karikatúrou.
Trhový princíp znamená súťaž viacerých podnikajúcich subjektov – poisťovní, ktoré musia dodržiavať pravidlá hry, ale v ich rámci sa môžu slobodne rozhodovať. Ak si chcete dať poistiť dom, prídu Vám ho ohodnotiť a podľa jeho ceny a rozsahu poistných podmienok Vám spočítajú primeranú cenu poistenia, ktoré budete platiť. Ak sa Vám nezdá, môžete skúsiť nájsť lepšie podmienky u konkurencie. Alebo sa nepoistíte a celé riziko beriete na seba. Ale v zdravotnom poistení?
Ak vyplníte prihlášku, poisťovňa nemá právo ju neprijať. Môžete byť asociál a narkoman, jednoducho nemá šancu. Nikdy od Vás neuvidí ani korunu, ale musí za Vás hradiť všetko, čo pre Vás zdravotníci urobia, vrátane liečby AIDS alebo transplantácie pečene. Pokiaľ sa toto nezmení, je zbytočné hovoriť o motivácii v zdravotnom poistení.

Navigate