Odpoveď na: Transsexualita

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Transsexualita Odpoveď na: Transsexualita

#4735
imported_Rudolf Zajac
Účastník (Participant)

Ozval sa mi aj priamo na adresu, tak som Vam dal odpoved,ale kedze ste prisiel aj na stranku tak uverejnujem aj odpoved.
ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô
V súčasných všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa oblasti zdravotníctva nie je riešená problematika zmeny pohlavia.
Na základe konzultácie s Doc. MUDr. Fedelešom, CSc., hlavným odborníkom pre plastickú chirurgiu, každý prípad sa individuálne posudzuje a rozsah výkonov je závislý od žiadosti klienta a vyjadrenia odborníkov z oblasti psychiatrie – sexuológie, urológie, gynekológie a plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, ktorí môžu rozhodnúť o nevyhnutnosti takejto operácie a jej rozsahu. V súčasnej dobe nie sú vypracované postupy na schvaľovanie takýchto operácií, jednoznačné indikačné kritériá na výkon zmeny pohlavia a nie sú zriadené ani žiadne komisie na posudzovanie a schvaľovanie takejto operácie.
Úhrada zo zdravotného poistenia môže byť len v prípade, ak je liečba indikovaná lekárom. V prípade choroby F64 „Poruchy sexuálnej identity“ by psychiater mohol indikovať liečbu zmenou pohlavia v prípade, ak ide o ťažké psychické traumy, kedy zmena pohlavia by mohla byť definovaná ako život zachraňujúci výkon, čo je však ďaleko nadštandardné ponímanie. Výkony požadované len klientom bez odporúčania lekára nepatria do štandardnej liečby a možno ich považovať za nadštandardné, na ktoré by sa mohol klient pripoistiť, resp. individuálne poistiť.
Podľa predbežných zistení sa u nás zatiaľ 100%-ná zmena pohlavia nerobí. Robia sa skôr výkony ako odstránenie prsníkov. K výkonom je vždy požadovaný informovaný súhlas klienta.
Klient po obdržaní vyjadrenia od odborníkov, z oblasti psychiatrie – sexuológie, urológie, resp. gynekológie a plastickej a rekonštrukčnej chirurgie požiada o úhradu výkonov svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá rozhodne o úhrade výkonov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Väčšinou si klient platí celú úhradu sám.

Navigate