Odpoveď na: zachranna sluzba

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve zachranna sluzba Odpoveď na: zachranna sluzba

#2834
Mata Harri
Účastník (Participant)

@resident wrote:

Mám pravdu ak si myslím,
že nemocnice získali záchranku tam, kde nemali záujem veľkí dravci – Penta, IRS? Získali po jednom, dvoch bodoch a vyhrali nad firmami žiadajúcimi o 5-10ks. Tak trocha z trucu, nie?
Nepoznáte niekto súvislosti?

Neviem odpovedať. Ale v zákone je vymedzené, ako má vyzerať záchranná sieť, čo musí splniť poskytovateľ RZP (Vybavenie, personál). Doterajší poskytovatelia mali oprávnenie poskytovať záchrannú službu, zakotvené v zriaďovacej listine. Poisťovne preverovali podľa zákona, či poskytovatelia splňajú požiadavky, je to zmluvne potvrdené. Takže tender podľa mňa sa mal týkať doplňujúcich bodov. V tendri nakoniec súťažili existujúce zdravotnícke posádky, s existujúcimi dispečingami a motorovými vozidlami, čiže tí, ktorí doteraz mali oprávnenie poskytovať. Ibaže vyhrali pod hlavičkami privátnych záujemcov. Bude zaujímavé vyhodnotenie tendra, koľko sa v súťaži objavilo nových posádok, nových dispečingov, nových motorových vozidiel, ktoré by dokumentovali prínos.

Je zaujímavé, ako sa v prípade prenájmu rešpektoval zákon, podľa ktorého štátne nemocnice môžu dať do prenájmu iba to, čo pre ich prevádzku je zbytočné. RZP zbytočná nie je, nakoniec ich pracoviská obstáli aj v tendri, iba zmenili majiteľa. Otázkou je, či zriaďovateľ (MZ) toleruje takéto praktiky u managementu. Najmä ak nemocnice stoja pred transformáciou v as, čím sa zmenia ich ekonomické pravidlá. Vtedy sa totiž bude môcť riešiť problém nedostatku financií vstupom kapitálu (PPP), ekonomický partner by bol stabilným akcionárom, zachovali by sa medicínsky kontinuálne reťazce – od udalosti, cez záchrannú akciu, až po výslednú na ARO, traume, JIS.

Nakoniec záujem o RZP v čase, keď sú garantované platby, je biznis, ktorý pritiahol finančné skupiny. Tie do ekonomicky neatraktívnych prevádzok sa nehrnú. Ak s ním rátame, tak sa to mohlo riešiť vstupom do as. Toto je clearing out.

Navigate