Odpoveď na: zachranna sluzba

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve zachranna sluzba Odpoveď na: zachranna sluzba

#2827
Mata Harri
Účastník (Participant)

@OPTIMUS wrote:

í @teambuilder wrote:

Otázka do pléna : je možné aby o jeden a ten istý bod súťažili 2 záujemcovia a dokladovali v podmienkach ten istý vozový park , to isté špeciálne vybavenia a ten istý personál ? ďakujem za fundované odpovede .

Ak sa malá nemocnica rozhodne nezúčastniť VK, má snahu predať resp. prenajať techniku, priestory, zbaviť sa zamestnancov. Keďže nevie dopredu určiť víťaza, uzatvára zmluvy o budúcich zmluvách s viacerími záujemcami a podmieňuje ich úspechom vo VK. Technicky teda viacerí uchádzači deklarujú ten istý vozový park, zamestnancov a podobne, zmluvy však nadobúdajú účinnosť len v prípade úspešného záujemcu.

V našom prípade sme my do súťaže šli, kompletne vybavení a súčasne s našim vybavením i projektom do súťaže šla i cudzia firma.

Navigate