Odpoveď na: zachranna sluzba

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve zachranna sluzba Odpoveď na: zachranna sluzba

#2825
OPTIMUS
Účastník (Participant)

í @teambuilder wrote:

Otázka do pléna : je možné aby o jeden a ten istý bod súťažili 2 záujemcovia a dokladovali v podmienkach ten istý vozový park , to isté špeciálne vybavenia a ten istý personál ? ďakujem za fundované odpovede .

Ak sa malá nemocnica rozhodne nezúčastniť VK, má snahu predať resp. prenajať techniku, priestory, zbaviť sa zamestnancov. Keďže nevie dopredu určiť víťaza, uzatvára zmluvy o budúcich zmluvách s viacerími záujemcami a podmieňuje ich úspechom vo VK. Technicky teda viacerí uchádzači deklarujú ten istý vozový park, zamestnancov a podobne, zmluvy však nadobúdajú účinnosť len v prípade úspešného záujemcu.
Manažérsky ide o nešťastné riešenie. Ak by nemocnica uzatvorila exkluzívnu zmluvu len s jedným záujemcom, toto zvýhodnenie by jej prinieslo podstatne vyšší finančný efekt.
Prirodzene tieto trhové mechanizmy platia len dovtedy, ak sa rešpektujú pravidlá hry dané podmienkami výberového konania. Ak v konečnom dôsledku sú úspešní uchádzači, ktorí tieto podmienky nesplnili a do rokovaní o prenájmoch priestorov, delimitácii zamestnancov vstupujú už ako majitelia licencií, do týchto jednaní vstupujú z pozície sily, čo celý proces deformuje.

Navigate