Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1180
MUDr. Vladimir Kicik
Účastník (Participant)

Rudolf Zajac:… V zákone o rozsahu bezplatnej staroslivosti je návrh (od poistovní), ŽE NEBUDÚ HRADIŤ NOSOKOMIÁLNE NÁKAZY, lebo…

Pohľady Matta Hari sú naozaj z praxe.Obávam sa však,že ak by takýto zákon bol prijatý,potom PZS by bol pod silným ekonomickým tlakom NEHLÁSIŤ nozokomiálnu nákazu a vo výkaze pre zdravotnú poisťovňu NEOZNAČIŤ taký výkon (hospitalizáciu) ako nozokomiálnu nákazu aj v jednozančných prípadoch.
Dôsledok:podstatne väčšie SŤAŽENIE IDENTIFIKÁCIE nozokomiálnych nákaz zdravotnou poisťovňou,ako tomu je dnes,problematické dohadovanie sa s PZS (pôjde o peniaze), či išlo o nozokomiálnu nákazu,alebo nie.

Navigate