Odpoveď na: sestričky

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve sestričky Odpoveď na: sestričky

#11519
moderator
Účastník (Participant)

1. Kým sa začnem hýbať na trhu, musím sa pozrieť, čo som schopná ponúknuť a za akú cenu. Preto sme začali počítať, čo nás čo stojí. Reálne. Preklopili sme naše deformované ekonomické parametre do výkonov. Keď stredný manažment dostal papier s nákladmi oddelenia, tak zdúpnel. Začal sa zaujímať o jednotlivé položky. Toto je nevyhnutný začiatok procesu, ktorý by mal viesť k náprave deformácií, odstráneniu zbytočných nákladov, k šetreniu (lean production). Musí vzniknúť tlak zdola, musia sa zracionálniť náklady na každú položku.
Táto inventúra ešte nemá žiaden vzťah k príjmom. Je to iba začiatok ozdravného procesu.

2. K príkladu rozdielneho počtu personálu 2 chirurgických oddelení: V minulom príspevku som prizvukovala, že sa musí urobiť systemizácia miest – čiže personálne normatívy vo vzťahu k „technológii” pracovných procesov. Keď operačný tím robí duodenopankreatektómiu s radikálnym odstránením nádorových hmôt – 8 hodín, nemože v tom istom čase byť na oddelení. V prevádzkových nákladoch na lôžkodeň najvyššiu položku tvoria mzdy a odvody. Pritom lôžkodeň pri porovnateľnom type postelí by mal byť porovnateľný. Divízny systém odhalí ľudí, ktorých platy sponzorovali tí, čo pracujú. A som zvedevá, či budú sa chcieť ďalej vzdávať vyšších platov v prospech tých, čo sú naviac. Čím viac ľudí, tým budú nižšie.Ale základné nastavenie musí zabezpečiť platy pre minimálne normatívy.

3. Bez NIS to nejde. Podpráporčík NIS chcel, ale z iných, ako pracovných pohnútok. Tu stojíme pred riadnym rachotom. Za ťažké peniaze sa inštaloval hrubý, zastaralý, pomalý software, horší ako Staprácky spred 15 rokov. Aby to bolo dokonale pohnojené, M. U. Jr nakladá databázu a algoritmy. Ak jedna zložka chirurgickú ambulanciu vykazuje ako všeobecná chir. Ambulancia, druhá ako chir. Ambulancia pre dospelých, tretia ako chirurgická ambulancia, tak v NIS figurujú 3 chirurgické ambulancie. A taký je osud tisícok položiek. Dokonalý galimatiáš.

Ľudská hlúposť prekvitá a zhubne sa množí. Ako burina.

Navigate