Odpoveď na: sestričky

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve sestričky Odpoveď na: sestričky

#11517
moderator
Účastník (Participant)

Základná filozofia našich kalkulácií:
Náklady nemocnice musí niekto nahradiť.
Preto vo vzťahu – Kto? – urobilo sa prvé triedenie – čo je pre FDR a čo pre externých.
Potom to pre FDR sa roztriedilo na nákladové strediská, pričom sa určilo, čo sa dá vyfaktúrovať, zmerať a čo sa musí paušalizovať.
Náklady supportívnych prevádzok sme premietli v cenách ich výkonov – tie sme vydali vo vlastnom nemocničnom ceníku.
Napr. v cene 1 operačnej hodiny na OCOS sú premietnuté prevádzkové a správne náklady ocos vrátane platov personálu OCOS. Kalkulácia vychádzala z priemerného počtu reálnych operačných hodín. Prestoje si musí zaplatiť príslušné oddelenie. Tým sme dosiahli to, že chirurgovia prídu načas, robia rýchlo a rýchlo zmiznu, aby platili čo najmenej, OCOS zasa usiluje o čo najviac realizovaných operačných hodín, aby zarobilo, takže už neblokuje, ale ponúka.

Pri kalkulácii nákladov na hospitalizovaných pacientov sme nešli otrocky stanovovať ceny operačných výkonov atd. Dôležitou celonemocničnou podmienkou je systemizácia miest – normatívy personálu. Oddelenie musí byť tak veľké, aby personálom pokrylo nepretržitú prevádzku lekármi, sestrami i NZP. S predpokladom rovnomerného rozloženia práce bez stresu a zhonu. Práca je premietnutá v mzdách.
Kalkulované náklady na chirurgického pacienta (ktoré hradí oddelenie) sa skladajú z nasledovných položiek:
Jednorazovo – administratívny a fyzický príjem a prepustenie
1 Počet lôžkodní x prevádzkové náklady na lôžkodeň (mzdy, teplo, elektrika, voda, nájom, údržba, kyslík, signalizácia, všeob. sterilizácia)
2. Počet lôžkodní x paušál na správnu réžiu
3. Počet lôžkodní x paušál na stravu
4. Počet operačných hodín x cena prenájmu oper. sálu
Individuálne
1. Lieky a ŠZM na oddelení
2. Lieky a ŠZM na OCOS
3. Anesteziologický výkon
4. Lieky a ŠZM u anesteziologického výkonu
5. Poplatok za sterilný set operačných nástrojov

Prevádzkové náklady máme prepočítané na oddelenia, ostatné paušály pre všetkých sú rovnaké na lôžkodeň, na hodinu atd.

Druhou stránkou je úhrada. Ak nekryje náklady, treba jednať, ak kryje, je to fajn, dá sa ušetriť a zvýšiť zisk – skrátením hospitalizácie, operačného času, prevenciou komplikácií. Všetko platí po určitú hranicu zvanú R E N T A B I L I T A. Viete prečo?

Navigate