Odpoveď na: sestričky

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve sestričky Odpoveď na: sestričky

#11509
moderator
Účastník (Participant)

Neviem ako je to u akcioviek a neziskoviek, ale štátne nemocnice majú v zriaďovacej listine uvedený rozsah ZS, ktorú sú oprávnené vykonávať.

Súčasný trend vo svete je koncentrovať veľkú techniku a multidisciplinárnych pacientov a jednoduchých pacientov posúvať domov alebo do jednodňovky. Spoločným menovateľom uvedeného trendu je na jednej strane (poisťovní) ekonomická efektivita, na druhej strane (poskytovateľov) rentabilita. Umožňuje to poisťovniam lepšie zadeliť balíčky pre poskytovateľov.

Jednoduché výkony nie sú náročné na drahú techniku, laboratórny, priestorový a ostatný support, potrebujú menej personálu. Polymorbidita zvyšuje rizikovosť každého výkonu, pacienti by mali byť riešení skúseným tímom, klinický stav si vyžaduje širší diagnostický i monitorovací support. Nemocnica, ktorá poskytuje služby vyššieho typu musí disponovať nepretržitou dostupnosťou celého radu špecialistov. Pri limitovanom počte pacientov udržiavať špecializovaný personál je pre nemocnicu nerentabilné.

Balíčky pre poskytovateľov boli rozpočítané pred 20 rokmi, odvtedy sa mierne valorizujú, ale k významnejším presunom finančných prostriedkov nedošlo. Medicínsky vývoj posledných 20 rokov prispel k zlepšeniu diagnostiky a liečby predovšetkým kritických stavov, rizikových skupín s polymorbiditou, samozrejme i so zvýšením nákladov, bez korešpondujúcich zmien obvyklých úhrad, takže poskytovať intenzívnu starostlivosť, robiť bravúrne život zachraňujúce chirurgické výkony je pre nemocnice nerentabilné.

Nakoniec poslúži praktický príklad nerentability:
Dohodnutá úhrada za hospitalizáciu na JIS je 12 + 6 tisíc Sk. Minimálne normatívy personálu pre JIS sú 2,5 sestry + 0,5 lekára + 1 sanitár na posteľ. To v mzdách činí 96 tisíc na posteľ za mesiac a pri obrate 3 pacientov na posteľ za mesiac to na pac. činí 32 tisíc Sk. To poskytovateľ potrebuje iba na splnenie personálnej podmienky pre uznanie štatútu JIS. Bez liekov, ŠZM, atd. Pacient málokedy z JIS ide domov, zvyčajne sa prekladá na oddelenie, takže na JIS ostane 6 tisíc.

Takže aká kvalita a aká cena .

Navigate