Odpoveď na: dialyzy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve dialyzy Odpoveď na: dialyzy

#1068
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Rudolf Zajac wrote:

Podla mojho naztoru, ntreba cakat kym niekto bude vymenovany, treba zacat pracovat. Potrebujeme zavezne guide lines na nadrahsie ochorenia, hlavne onko, hyperetnzia, kardio, hepato a reno atd. Maju byt moderne a maju byt jasne, pri com maju ekonomicky zopdovedat moznostiam. Je pravda co tvrdi Peter Findo, ze 100 ATC skupin staci na primeranu zdrav. straostl. Co je primerana?

Keďže viem iba toľko, že Svet. banka bude financovať tvorbu guide lines, čiže nepoznám stanovené podmienky, dovolím si napísať, čo by som urobila voľne, bez väzby na nejaké podmienky.

1. Neprepisovala by som učebnice, ako sa čo má liečiť.
2. Neprepisovala by som už vydané štandardné terapeutické postupy. Na mňa pôsobia skôr ako vademekum, než štandardy.
3. Rozdelila by som problematiku do niekoľkých častí:

a/ jednoduché algoritmy prevážne ambulantnej liečby

a1/ Masovo sa vyskytujúce ochorenia, liečené veľkým spektrom liekov (hypertenzia, ICHS, diabetes, degeneratívne ochorenia muskuloskeletárneho aparátu atd)
a2/Špeciálna liečba vybraných ochorení podľa protokolov (onkologoické ochorenia – chemoterapia, paliatívna terapia, transplantačná imunosupresia, dyslipidémia, autoimúnne ochorenia, sy krátkeho čreva, atd)
a3/ Vzácne sa vyskytujúce kongenitálne ochorenia – fenylketonúria, cystická fibróza, atd
a4/ Vybrané druhy symptomatickej liečby – analgézia, sedácia, prokinetiká, atd


b/ Multidisciplinárne nemocničné algoritmy, ktoré používajú všetci, ale nikto za ne nenesie priamu zodpovednosť. Ktoré sú nákladné a zvyšujú náklady ostatných položiek liečby.

b1/ Klinická výživa (enterálna, parenterálna , 3 slané + 3 sladké + mrazená plazma)
b2/Nosokomiálne nákazy a liečba sepsy (počnúc od čistiacich a desinfekčných prípravkov, cez masky a rukavice inštrumentálnych výkonov, po ATB liečbu)
b3/ Algoritmy rehabilitačnej liečby (počnúc od prevencie imobilizácie, cez rehabilitáciu imobilných ). Tu je treba zmeniť celú filozofiu liečby, napr. zaviesť možnosť zaplatiť si rehabilitačnú sestru na 8 hod.
b4/ Algoritmy priameho transferu pac. z miesta akútnej príhody na miesto, kde sa stanoví správna diagnúza a zaháji adekvátna liečba ( je mimoriadne nákladný zlozvyk, že pacient potenciálne liečiteľný je zdržiavaný na pracovisku, kde liečba nie je adekvátna a prekladá sa na JIS alebo OAIM až keď je zle, sú rozvinuté komplikácie, stav je už irreverzibilný).

A úplne konkrétne:

Viem určite, že kompletné guide lines k b1 sú na ceste na MZ.
Guide lines k b2 budú dokončené a odoslané na MZ koncom októbra.
Guidelines k b3 budú dokončené a odoslané v novembri.
Guide lines k b4, týkajúce sa okruhu diagnóz metabolickej JIS budú spracované do januára 2004. Ostatné okruhy (trauma, infarkty a pod) by mali byť spracované príslušnými odbormi.

K poznámke Petra Finďu že 100 ATC skupín stačí na primeranú zdrav. starostlivosť – je to filištínske konštatovanie. Existuje 14 ATC skupín. Každá z nich má 5 hladín významnosti.
😆 😆 😆

Navigate