Odpoveď na: genericka substitucia – pokr.

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve genericka substitucia – pokr. Odpoveď na: genericka substitucia – pokr.

#1040
MUDr. Vladimir Kicik
Účastník (Participant)

Mata Harr:i:“MZ vytvorilo podmienky pre tzv. ekonomickú racionálnosť farmakoterapie…“

Domnievam sa,že tieto podmienky sú nedostatočné.Na rozdiel od porevolučného obdobia,kedy došlo ku zatracovaniu dobých odborných
skúseností z riadenia kvality farmakoterapie a nákladov na lieky,ktoré boli odrazu ponímané,ako nevhodné a neľudské politické formy,je toto obdobie už za nami.Už som spomínal stupeň aktivity komisií účelnej farmakoterapie a liekovej politiky v SR.To nie je všetko.Je tu množstvo problémov. Ide o vytvorenie skutočných reálnych podmienok,a to zo strany MZ SR,zdravotných poisťovní atď.Stále platí Niederlandovo,že riadenie farmakoterapie je najzložitejším článkom v oblasti riadenia zdravotníctva.Roky na tom nič nezmenili a nezmenia.Tu treba pristupovať vysoko profesionálne.Nezabudajme,že veľké veci sa nemôžu robiť ,,zdarma“.

Navigate