Hlavná stránka   |    Kontakty  |    Aktualizované : 31. 3. 2017

forum
clanky

prezentacie
top09

kontakty
  Vitajte na stránke Petra Pažitného (HPI) a Rudolfa Zajaca (exministra zdravotníctva), ktorí Vám týmto umožňujú prezeranie uverejnených člákov a publikácii, ako aj zasielanie Vašich názorov.

.týždeň

Hospodárske noviny

Zdravotnícke noviny

Denník N

Domino fórum

SME

Pravda

Národná obroda

Profit

Euroreport

TREND

TREND

Parlamentne Listy

Ostatné

 

Apríl 2010
Malý průvodce zdravotnictvím
NOVÉ

August 2004
BIELA KNIHA - Príbeh reformy od koncepcie po implementáciu

November 2002
Hospodárska politika 2002

November 2001
Stratégia reformy zdravotníctva - reálnej reformy pre občana

Apríl 2001
Komparácia európskych zdravotných systémov

Február 2001
Reforma zdravotníctva - reforma pre občana

Február 2001
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Február 2001
Deformácie súčasného systému a stanovenie kritérií fungovania poisťovní

November 2000
Zdravotníctvo, samostatná kapitola v publikácií Slovensko 2000 - Súhrnná správa o stave spoločnosti

Október 2000
Zdravotnícka doktrína

September 2000
Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia, Slovenské ekonomické fórum

Júl 2000
Zdravotníctvo, samostatná kapitola v štúdií "Deetatizácia verejných služieb" v rámci projektu LGI

2000
Zdravotníctvo

Prezentácie a ďalšie materiály na stiahnutie od roku 2000

   
 


Dôležité materiály na stiahnutie:
Volebný program TOP09, vo¾by 2010
Správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom

Vyhláška 364/2005 Z. z. - Kompetencie sestier
Vyhláška 470/2006 Z. z. - Kompetencie sestier - novela
Vyhláška o èakacích listinách - vlastný materiál

Hygienické pomery v zdravotníckych zariadeniach na území SR
Návrh nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovate¾ov ZS.
Hodnotenie nemocníc na Slovensku Svetovou bankou

Spustené NOVÉ DISKUSNÉ FÓRUM
Staré diskusné je urèetné iba na èítanie.
 

 

     
 
obr1   Malý prùvodce zdravotnictvím
Apríl 2010
obr2
  BIELA KNIHA - Príbeh reformy od koncepcie po implementáciu
August 2004
  Hospodárska politika 2002  
November 2002
   
 

 
Hlavná stránka  |  Diskusné fórum  |  Články a publikácie |  Prezentácie  |  TOP09  |  Video Blog  |  Kontaktujte nás
Copyright (c) 2003-2010 Reformazdravotnictva. Všetky práva vyhradené.