Články

Zmena manažovania regionálnych nemocníc

Minister R. Zajac diskutoval s reprezentantmi zdravotníctva Trnavského kraja V Trnave sa 1. apríla 2005 uskutočnilo pracovné stretnutie pod názvom Reforma zdravotníctva v praxi so zástupcami nemocníc a samosprávy Trnavského kraja. Séria stretnutí bude pokračovať vždy v piatok v jednotlivých mestách pred avizovanými Akadémiami pre lekárov ambulantného sektora (ZdN č.…

Novela zákona nemala ambíciu zvyšovať poistné

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac tvrdí, že jej úlohou bolo dokončiť ročné zúčtovanie v záujme stabilizovania financií V druhej polovici apríla bola mediálne azda najviac prezentovaná problematika novely zákona o zdravotnom poistení, keďže podľa pôvodného návrhu Ministerstva zdravotníctva SR mali živnostníci platiť vyššie odvody. Okolo tohto zámeru sa rozprúdila vášnivá diskusia…

Liečba sa dostáva pod drobnohľad súkromných investorov

Je rezort zdravotníctva pripravený na vstup kapitálu, podnikanie a vytváranie zisku? Podnikanie v zdravotníctve bolo ústrednou témou Besedy z prvej ruky (Rádio Slovensko 22. marca 2005), na ktorej sa zúčastnili minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac, ekonomický analytik Ing. Pavol Karász, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove MUDr. Marián…

Reálne dianie v rezorte je trochu schované

Prečo by bratislavské nemocnice nemohli mať pacientov z Viedne či Györu? – zamýšľa sa minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac Na zásadné zmeny zdravotníckeho systému v Slovenskej republike po prijatí novej legislatívy, najmä z hľadiska občiansko-pacientskej verejnosti, sa ešte len čaká. Kedy pacienti pocítia na vlastnej „koži“ pozitívny prínos, ktorý zmena zdravotníckeho systému sľubovala?…

Záchranná zdravotná služba s novým financovaním

V cenovom opatrení je fixný mesačný poplatok pre sanitky a vrtuľníky V rámci novely o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou sa má zabezpečiť financovanie záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom zdravotných poisťovní tak, aby komplexný záchranný systém bol kvalitný a funkčný. Týmto krokom sa odbremení štátny rozpočet. „V cenovom výmere sme…

Môže pacient vyhrať súboj s peniazmi a ziskom?

Dialóg s ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom a členom predstavenstva Penta Group, a. s., Mgr. Jaroslavom Haščákom Možno aj vďaka niektorým jedincom z nedávnej minulosti mnohí spájajú slová podnikateľ a podnikanie s nie práve najčistejšími praktikami. Podnikať možno naozaj v každej oblasti nášho života. Neexistuje podnikateľské tabu, zdravotníctvo nevynímajúc. Vstup…

Vlaňajšku dominuje legislatívna sedmička

Retrospektívny pohľad ministra zdravotníctva SR Rudolfa Zajaca na lanský rok V úvode prvej tohtoročnej tlačovej besedy na Ministerstve zdravotníctva SR (18. januára) sa minister Rudolf Zajac poďakoval zástupcom elektronických i printových médií za korektnú spoluprácu v minulom roku a vyjadril presvedčenie, že aj naďalej zostane ambíciou oboch strán prinášať aktuálne a objektívne informácie,…

Nastal čas zdravého súťaženia o klienta

Minister R. Zajac a generálny riaditeľ VZP Dôvera Ing. P. Kalenčík o poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou V súvislosti s transformáciou zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti vznikli v odbornej i laickej verejnosti obavy, či táto ich premena nepovedie k úplnej komercionalizácii, teda z pohľadu pacienta či nepôjde viac o…

Riaditelia kúpeľov k úhradám pacientov

Odpoveď ministra zdravotníctva SR na otvorený list predstaviteľov kúpeľov V Piešťanoch sa stretli zástupcovia slovenských kúpeľov, aby prerokovali ďalší postup vzhľadom na pripravované nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje úhrada od poistenca za ubytovanie a stravovanie vo výške 150 Sk mimo sezóny a počas sezóny 220 Sk. Nariadenie sa dotýka indikácií…

Viac slušnosti a úctivosti k pacientovi aj bez revolúcie

Minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac na tému zlučovania bratislavských a košických nemocníc Moderátor Róbert Žitňansky, relácia Analýzy a trendy v Televíznej stanici TA3: Prečo je prvým viditeľným krokom reformy zlučovanie veľkých košických a bratislavských nemocníc? Minister R Zajac: O viditeľných krokoch reformy by sa dalo, samozrejme, hovoriť aj viac. Keď…

Plynulo a bezpečne prejsť do nového systému

– si želá rezortný minister Rudolf Zajac v besede zameranej na novú legislatívu v zdravotníckom systéme Mimoriadne dôležitá etapa reformného procesu zdravotníctva SR je práve v súčasnom období. Po októbrovom opätovnom schválení šestice základných transformačných zákonov v Národnej rade SR (po ich vrátení na opätovné prerokovanie prezidentom SR Ivanom Gašparovičom)…

Chcela či nechcela poslankyňa Národnej rady SR vytvoriť šatník pre političky?

Polemika (ale najmä o zdravotníctve) medzi poslankyňou Zuzanou Martinákovou a ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom Hneď po opätovnom schválení šestice reformných zdravotníckych zákonov, zásadne meniacich doterajší zdravotnícky systém v podmienkach Slovenska, sa uskutočnila diskusia medzi predsedníčkou Slobodného fóra, poslankyňou Národnej rady SR Zuzanou Martinákovou a ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom.…

Dvanásť otázok a odpovedí o kategorizácii a oddlžovaní

R. Zajac na workshope ADL: „Neodpustím vám výkriky o DPH, ktorými ste strašili ľudí“ Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) usporiadala 7. októbra 2003 v poradí piaty workshop, tentoraz na tému Aktuálne otázky liekovej politiky (kategorizácia, zvýšenie DPH na 19 %) a financovanie zdravotníctva na Slovensku. So zástupcami liekového…

Do vzťahov viac konkurencie, menej falošnej solidarity

V dialógu o reforme zdravotníctva minister Rudolf Zajac s poslankyňou NR SR Zuzanou Martinákovou, predsedníčkou Slobodného fóra V diskusnej relácii V politike (Televízna stanica TA 3 26. septembra 2004) boli účastníkmi minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a predsedníčka Slobodného fóra, nezávislá poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Martináková. Diskusiu moderovala redaktorka…

Garancia ochrany pred katastrofickými nákladmi

Zdravotnícke noviny č. 32/2004 Reforma zdravotníctva SR a katalóg zdravotníckych výkonov boli ústrednými bodmi pracovného seminára (24. augusta 2004), na ktorom sa popri predstaviteľoch Ministerstva zdravotníctva SR, poslancoch – členoch Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady SR, riaditeľoch zdravotníckych zariadení a ďalších hostí zúčastnili aj reprezentanti 88 odborných spoločností Slovenskej lekárskej…

Pätica mýtov o reforme zdravotníctva

– a čo si o nich myslí minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac „Už mám pomaly obavy zapnúť televízor či rozhlas, lebo zrazu, za posledný týždeň sa nám vyrojilo asi šesť reforiem zdravotníctva,“ začal s určitou nadsázkou svoje vystúpenie minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac. Vzápätí však auditórium ubezpečil, že jeho prezentácia…

Budeme naliehať na dodržiavanie práv pacientov

– hovorí minister Rudolf Zajac v súvislosti s integráciou Európskej charty práv pacientov do legislatívy SR Ministerstvo zdravotníctva SR 13. júla 2004 prezentovalo na tlačovej konferencii prehľad o tom, ako sa integruje Európska charta práv pacientov do legislatívy Slovenskej republiky. Ustanovenia Európskej charty sú už v mnohom zakomponované do paragrafového…

Bude sa preplácať liečba, ak je niekto mechom udretý?

„Bude,“ odpovedá v on-line diskusii minister Zajac, „ak v tom mechu budú vaše ,múdrosti’“ Jedna z najdiskutovanejších reforiem na Slovensku je bezpochyby transformácia zdravotníctva. Nespokojní sú nielen zdravotníci, manažmenty nemocníc, predstavitelia zdravotných poisťovní, ale aj tí, pre ktorých je zdravotníctvo určené – pacienti. Dlhodobo finančne podvyživený a zadlžený rezort chce…

Aké sú predpoklady vzniku individuálneho zdravotného poistenia?

Ministerstvo zdravotníctva SR zorganizovalo v posledný júnový deň v Bratislave seminár, zameraný na problematiku zdravotného poistenia a rozsahu zdravotnej starostlivosti v podmienkach pripravovanej novej legislatívy. Odzneli na ňom štyri prezentácie: 1.Zdravotné poistenie v kontexte reforiem 2004/lng. Peter Pažitný, MSc., hlavný poradca ministra zdravotníctva SR; 2.Definovanie rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z…

Medzi bezplatnosťou a korupciou je miera úmernosti

Minister Rudolf Zajac predstavil pripravovanú reformu zdravotníctva členom Americkej obchodnej komory v SR Aktívny prezident a prvý viceprezident Americkej obchodnej komory v SR Peter Weber (prvý sprava) privítal prezentátorov reformy rezortu – ministra zdravotníctva SR Rudolfa Zajaca a členov jeho reformného tímu MUDr. Tomáša Szalaya a Ing. Petra Pažitného, MSc.…

Reforma je celospoločenskou výzvou a príležitosťou

Z prezentačného vystúpenia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr.Rudolfa Zajaca V prvej predpoludňajšej časti svojho vystúpenia nadviazal minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac na prednášku Ing. Petra Pažitného a konštatoval, že v počiatočných reformných opatreniach sa podarilo dosiahnuť situáciu, že občania rešpektovali marginálne poplatky a efekt priniesla aj nová kategorizácia liekov. Ocenil,…

Vízia nového zdravotníctva

Ing Peter Pažitný, MSc. hlavný poradca ministra zdravotníctva SR pre reformu Prednášateľ najskôr ozrejmil pozíciu Slovenska vo vynakladaní prostriedkov na zdravotníctvo; ročne je to 7 % z hrubého domáceho produktu, čo predstavuje sumu 9 900 USD v PPP. Uviedol, že nedávno zástupcovia lekárskej komory hovorili, že by bolo treba dávať…

Minister otvoril päť nových košických pracovísk

Spokojnosť s priebehom realizácie akcie Guľový blesk Krátku pracovnú návštevu Košíc absolvoval minister zdravotníctva Rudolf Zajac, počas ktorej sa stretol s riaditeľmi oboch fakultných nemocníc MUDr. Robertom Rolandom a MUDr. Jaroslavom Šajtym, riaditeľkou Detskej fakultnej nemocnice MUDr. Ivetou Marinovou, riaditeľom VOÚG sv. Lukáša MUDr. Petrom Fedorčukom, riaditeľom VÚSCH MUDr. Františkom…

Vstúpili sme do roku zmeny filozofie zdravotníckeho systému?

Bilancia vlaňajška a pohľad na tucet najbližších mesiacov cez optiku ministra Rudolfa Zajaca Zhodnotenie činnosti Ministerstva zdravotníctva SR v minulom roku a načrtnutie kľúčových úloh v tomto roku bolo ústrednou témou tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila na pôde ministerstva 13. januára 2003. Minister SR Rudolf Zajac predstúpil pred početné auditórium…

Guľovým bleskom zrekonštruované priestory už v prevádzke

Konečné riešenie situácie II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN L. Pasteura v Košiciach do pol roka Organizačné zmeny, súvisiace s akciou Ministerstva zdravotníctva SR nazvanou Guľový blesk, sa dotkli aj II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN L. Pasteura v Košiciach. Tá donedávna sídlila v budove na Moyzesovej ulici v areáli Detskej fakultnej nemocnice, no…

Zákon o záchrannej službe zdôrazňuje rýchly zásah pri ohrození

Medzi priority rezortu patrí aj zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zameranej na záchranu osôb. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo v rámci reformného puzzle, okrem ďalších piatich zákonov, aj nový zákon o záchrannej zdravotnej službe. Návrh zákona je sústredený na manažment záchrany osôb, ktoré sa ocitli v stave náhleho ohrozenia života alebo zdravia.…

Poltucet návrhov nových zákonov je (správnym?) kľúčom k transformácii

 Ani občania, ani zdravotníci, ale politici rozhodujú, koľko finančných prostriedkov dostáva rezort V publicistickej relácii O 5 minút 12 (16. novembra 2003 v STV 1) sa ústrednou diskusnou témou stala problematika zdravotníctva. Pri okrúhlom stole privítala moderátorka Anna Vargová kvarteto hostí – ministra zdravotníctva SR Rudolfa Zajaca a poslancov Národnej…

Parlamentná bitka o Veriteľa s prevahou opozície

Kričia tí, ktorým sa skončila možnosť kšeftovať s verejnými prostriedkami, alebo… Národná rada SR sa 22. októbra 2003 uzniesla, že minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac má do 30. októbra 2003 písomne predložiť všetky informácie súvisiace s akciovou spoločnosťou Veriteľ a s projektom na oddlženie zdravotníctva, pričom ho požiadala, aby na…

Dvanásť otázok a odpovedí o kategorizácii a oddlžovaní

R. Zajac na workshope ADL: „Neodpustím vám výkriky o DPH, ktorými ste strašili ľudí“ Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) usporiadala 7. októbra 2003 v poradí piaty workshop, tentoraz na tému Aktuálne otázky liekovej politiky (kategorizácia, zvýšenie DPH na 19 %) a financovanie zdravotníctva na Slovensku. So zástupcami liekového…

Na Hodine otázok aj kúpeľná liečba

Pri parlamentných interpeláciách na 17. schôdzi NR SR často znel smiech Poslanec Národnej rady SR Karol Ondriaš (KSS), sa premiéra Mikuláša Dzurindu opýtal, či zvýšený počet vyšetrení na psychiatrii súvisí s výsledkami jeho vlády. Premiér uviedol, že po prečítaní otázky sa zasmial, dodal: „Keby ste vládli vy, tak by to…

Za predaj nadbytočných budov modernizačná finančná injekcia

Čo hovoria na aktuálnu reštrukturalizáciu zdravotníckych zariadení v Bratislave jej „duchovní“ otcovia? O poslednú tlačovú besedu na ministerstve zdravotníctva SR bol z pohľadu médií mimoriadny záujem. Nečudo, veď aj jej ústredná téma – reštrukturalizácia zdravotníckych zariadení v Bratislave – bola nielen zaujímavá, ale aj aktuálna. Veď práve v septembri došlo…

Rozpočet ’04 nebude ešte vyrovnaný, ale…

V zdravotnom poisťovníctve má byť v budúcom roku 65,8 mld. Sk BRATISLAVA (vam) Vláda SR na svojom pravidelnom zasadaní 27. augusta 2003 začala rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004. Svoje rokovanie pre rozsiahly program prerušila a k materiálu sa vráti o niekoľko týždňov. Z predloženého návrhu už môžeme…

Zámer postaviť rezort na zdravé základy

Záverečný (bratislavský) workshop ministra Zajaca so zdravotníkmi Takmer dva mesiace trvala informačná štafeta ministra zdravotníctva SR (po Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach mala záverečnú etapu 28. augusta 2003 v Bratislave), ktorej zmyslom bolo v rámci workshopu informovať zdravotnícku verejnosť o príprave a dosahu najdôležitejších legislatívnych noriem, aktuálne predkladaných do parlamentu…

Nová kategorizácia a chronicky chorí

Konkurencia farmaceutických firiem stláča ceny liekov dole, ale… Ministerstvo zdravotníctva SR vypracúva novú kategorizáciu liekov, ktorá má podľa vyjadrenia šéfa rezortu Rudolfa Zajaca zabezpečiť dostupnosť liekov najmä pre chronicky chorých pacientov, ktorí nebudú musieť za životne dôležité lieky doplácať; reči o tisícových doplatkoch označil za fámy. „Na trhu budú najmenej…

Zvýšiť zodpovednosť za prijaté rozhodnutia

Minister Zajac o zákone o poskytovateľoch a stavovských komorách BRATISLAVA (zár) – Prvú tlačovú besedu po hlavnom dovolenkovom období (22. augusta 2003) zameral minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac na informovanie zástupcov médií o návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách v zdravotníctve. Asi o dva týždne plánuje…

Kľúčovým nástrojom reformy je zmena organizácie zdravotníctva

Hovoríme s hlavným poradcom ministra zdravotníctva SR pre reformu Ing. Petrom Pažitným, MSc. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave (1999). V združení M.E.S.A. 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) pracuje už sedem rokov. Popri analýzach makroekonomického vývoja, transformácie ekonomiky a fiškálnej politiky sa predovšetkým venuje systémovým zmenám a procesom…

Občan je už za reformnou „vodou“

Diskusia aj o tom, že v trhovej ekonomike sme nechali chudobné a zraniteľné zdravotníctvo Aktuálna situácia v slovenskom zdravotníctve bola ústrednou témou relácie Analýzy a trendy (Televízna stanica TA3). Existuje zo súčasnej biedy východisko? Je ním reforma, ktorú po odsúhlasení vo vláde SR prerokúva v týchto dňoch Národná rada SR?…

Minister predstavil zákon o rozsahu starostlivosti

Na pravidelných stretnutiach s novinármi predstavil minister zdravotníctva Rudolf Zajac návrh zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Okrem zástupcov médiá boli na tlačovej konferencii aj lekári, ktorí sa podieľali na zozname prioritných diagnóz (pozri Odborníci str. 2). V systéme obmedzených zdrojov vypracovali zoznam chorôb, ktoré budú…

Návrhy zákonov o zdravotnom poistení v etape pripomienkovania

MUDr. R. Zajac a Ing. P. Pažitný predstavili najdôležitejšie paragrafy nových legislatívnych noriem V areáli Bratislavského hradu sa 20. marca 2003 uskutočnil seminár Ministerstva zdravotníctva SR, na ktorom minister zdravotníctva Rudolf Zajac a jeho poradca Ing. Peter Pažitný predstavili zákon o zdravotnom poistení a zákon o zdravotných poisťovniach a o…

Minister zdravotníctva v paľbe otázok

Záujem zákonodarného zboru o šesť reformných zdravotníckych zákonov Na 22. schôdzi Národnej rady SR počas hodiny otázok položila poslankyňa Mária Sabolová (Kresťansko-demokratické hnutie) ministrovi zdravotníctva SR Rudolfovi Zajacovi niekoľko otázok: Poslankyňa M. Sabolová: Kedy budú mať poslanci parlamentu k dispozícii transformačné zákony? Kde je možné získať pripravované návrhy šiestich reformných…

Ako zreformovať systém zdravotného poistenia

Minister Rudolf Zajac a jeho poradca Ing. Peter Pažitný o vízii ďalších zmien Ministerstvo zdravotníctva SR usporiadalo v Bratislave v Pálffyho paláci začiatkom februára tohto roku seminár – diskusné fórum na tému Transformácia systému zdravotného poistenia. Minister zdravotníctva MUDr. Rudolf Zajac a jeho poradca Ing. Peter Pažitný si ako hostí…

Za liberálny platobný mechanizmus v rezorte

Zhovárame sa s poradcom ministra zdravotníctva Ing. Petrom Pažitným Ministerstvo zdravotníctva SR sa v rámci transformácie opiera o päť nástrojov reformy (financovanie, organizáciu, reguláciu, platobný mechanizmus a komunikáciu). V segmente financovania sa zaoberajú napríklad zdravotnými poisťovňami, v organizácii sa zameriavajú na právne postavenie nemocníc, komunikácia zahŕňa výmenu informácií, oslovovanie verejnosti…

Nedá sa o reforme donekonečna len hovoriť a robiť stále čosi iné

S ministrom zdravotníctva R. Zajacom za diskusným stolom sedeli súkromní lekári MUDr. M. Kuniaková a MUDr. M. Boča Úlohou publistického cyklu Televízny senát, ktorý vysiela banskobystrické štúdio na STV 2, je prediskutovať pripravené návrhy zákonov, prípadne ich novely s ich predkladateľmi. Diskusia, zameraná na posudzovanie argumentov jednotlivých diskutujúcich, má prispieť…

Zdravotníctvo neslúži pacientom, ale samo sebe

– tvrdí minister zdravotníctva SR R. Zajac v diskusii s poslancom NR SR M. Ábelovským V rámci kontaktnej relácie Sedmička (Televízna stanica JOJ 19. januára 2002) sa za diskusným stolom stretli minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a poslanec Národnej rady SR za Hnutie za demokratické Slovensko Miroslav Ábelovský. Hoci v…

Navigate