Fetiš solidárnosti

Národná rada prijala celkom jednoznačne šesť noviel siedmich reformných zákonov. Tento matematicky rébus je ľahko riešiteľný, pretože v novele o poskytovateľoch sme riešili aj niektoré veci týkajúce sa zákona o záchrannej službe.

V novele zákone o poskytovateľoch sme zaviedli možnosť vyhradiť ordinačnú dobu, ktorú lekár zaúhradu venuje pacientom objednaným na termín. Viedli nás k tomu dve úvahy. Prvá, pre ekonomicky aktívneho človeka to môže byť služba, za ktorú rád zaplatí. Tak ako človek, ak chce, rád zaplatí za hotel vyššej kategórie alebo prvú vlakovú triedu. Druhá úvaha – lekári v ambulantnej starostlivosti zaviedli tieto poplatky živelne a niekedy aj pre tých, ktorí boli spokojní s čakaním. Takže sme takéto správanie podmienili súhlasom orgánu, ktorý im povoľuje ordinačné hodiny. S podmienkou, že to nebude viac ako 25 percent ordinačnej doby.

Paradoxne, spustil sa krik, že ide o porušenie solidárnosti. Nič nemôže byť horším obvinením pre zmenu solidárneho systému, než ak ho vyhlásite za menej solidárny. Ale my pod solidárnosťou rozumieme spravodlivé rozdelenie balíka verejných zdrojov. Aj nezamestnaný aj prezident, ak potrebuje liečbu umelou obličkou, dostane ju, pokiaľ je uvedená v zákone ako liečba hradená z verejného zdravotného poistenia.

Keď kričí opozícia, hoc aj nekvalifikovane, je za to platená daňovými poplatníkmi a má na to právo. Aj torzo poslancov Slobodného fóra zistilo, že je opozíciou. V poriadku. Lenže keď sa vlani v lete rozoberali vládne návrhy zákonov po prvom čítaní v parlamente, vykastrovali sa všade tam, kde to bolelo lekárov. Napriek tomu poslanci ponechali poisťovne ako akciové spoločnosti a ponechali aj redukovaný rozsah stanovený zákonom. A zrazu, v obave o solidárnosť, pripravilo Slobodné fórum podanie na Ústavný súd hneď štyri krát. Predmetom podania, ku ktorému sa pridali poslanci za KSS a SMER, boli veci, na ktoré vlani už ich kastračný nôž nedosiahol. Šarmantné vysvetľovanie pani predsedníčky SF, že „aspoň budeme vedieť“, možno považovať pri skúmaní tejto paradigmy za najkonzistentnejšie.

Zdroj: .týždeň 32/2005

Leave A Reply

Navigate